سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

تاثیر اخذ ایزو در مناقصات

پروژههای اجرای، امروزه عرصه تجارتی سودآور هستند. اجرای این پروژهها، علاوه بر سود کلان، منافع بسیاری نیز برای کشورها به ارمغان میآورد. همین موضوع، پروژهها را به عاملی مهم تأثیرگذار بدل میکند که درخور توجه زیادی است. ازاینرو، پروژههای اجرایی دولتی و غیردولتی همواره از طریق مناقصات عرضه میشود تا تمام پیمانکاران واجد شرایط، ارزیابی و ممیزی شده، و شرکتی اصلح برای اجرا انتخاب گردد. درباره تاثیر اخذ ایزو در مناقصات بیشتر بدانید.

مواردی که بیشتر در ممیزی مناقصات به آنها توجه میشود، هزینه پیشنهادی، زمان اجرا و تحویل است، زیرا این موارد، تعیینکننده میزان سوددهی هر پروژه است. ازاینرو، شرکت یا سازمان عرضهکننده باید از صلاحیت پیمانکاران اطمینان حاصل نماید. در همین راستا، گواهینامههای ایزو ارائهشده توسط پیمانکاران، امتیاز بالایی داشته و تعیینکننده برنده مناقصه است.زیرا، داشتن گواهینامه ایزو، به مشتریان نشان میدهد که پروژه اجرایی با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت به اتمام خواهد رسید.

تاثیر اخذ ایزو در مناقصات

گواهینامههای لازم برای مناقصات

اخذ گواهینامه ایزو، مزایای بسیار زیادی برای شرکت یا سازمان دارد. از مزایای آن میتوان به پتانسیل بازار گسترده، بهبود بهرهوری و صرفهجویی در هزینه، خدمات بالاتری از خدمات مشتری و درنتیجه رضایت و اخلاق و انگیزه کارکنان اشاره کرد.تمام این موارد همه باهم صلاحیت شرکت را نشان میدهد. ازاینرو، داشتن ایزو، به شرکت اطمینان میدهد که پیمانکار دارنده گواهینامه ایزو، اصلحترین انتخاب برای پروژه است و اجرای آن توسط این شرکت پیمانکاری، نویدبخش سود کلان و کیفیت بالا است.

گواهینامه ایزو برای شرکت در مناقصات

گواهینامه ایزو برای شرکت در مناقصات بسیار متنوع بوده و هرکدام از گواهینامههای ارائهشده امتیاز خاص خود را دارد. برای مثال پیمانکاران میتوانند یکی از دو استاندارد IMS یا HSE را اخذ کنند و یا هر دو را یکجا دریافت کنند. استاندارد اول شامل استاندارد ISO 9001،ISO 14001، و OHSAS 18001 است.مورد دوم، که سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیطزیست نام دارد،و تمام استانداردهای مربوط به این سه مورد را در خود جای میدهد. لازم به ذکر است که استاندارد IMS بهترین انتخاب برای پیمانکاران است. اما، شرکت میتواند با اخذ هر دو استاندارد در یک پکیج شانس برنده شدن خود را بیشازپیش بالا ببرد.

اما این تنها پایان کار نیست. ممکن است پیمانکاران مایل باشند گواهینامههای دیگری نیز اخذ کرده و در مناقصات ارائه دهند. این استانداردها شامل گواهینامه ایزو مدیریت پروژه (ISO 10006)، استاندارد ایزو رضایتمندی مشتریان (ISO 10004)، استاندارد ایزو رسیدگی به شکایات مشتریان ( ISO 10002) است. داشتن این سه گواهینامه ایزو، در کنار IMS و HSE امتیاز شرکت را در فرایند ممیزی بسیار بالابرده و پیمانکار شانس بسیار زیادی برای برنده شدن دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با ما تماس بگیرید.